• รับเป็นนายหน้ารับฝากให้เช่า-ขายห้องชุด-บ้าน และที่ดิน
  • ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของบริษัท และหน่วยงานที่บริษัทรับบริหาร
  • จัดทำสัญญาเช่า ?ขายห้องชุด-บ้านและที่ดิน
  • ประสานงานการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด-โอนบ้านและที่ดิน