การจดทะเบียนคอนโด

 • เตรียมเอกสารจดทะเบียน
 • การแบ่งทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคล
 • การร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ
 • ยื่นจดทะเบียนอาคารชุดฯ
 • การจัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของห้องชุดฯ
 • การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดฯ

การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 • จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียน
 • ร่างข้อบังคบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • การจัดทำอัตราส่วนการจัดเก็บค่าบริหารส่วนรวม
 • การจัดประชุมเสวนา และการจัดประชุมใหญ่สมาชิก
 • การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร