ตำแหน่งงาน - ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ 1-2 ปี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

5. มีความรู้ด้านนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ตำแหน่งงาน - ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

5. มีความรู้ด้านนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร


ตำแหน่งงาน – หัวหน้าช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์/ช่างประจำอาคาร

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส.
2. มีประสบการณ์ 1-2 ปี มีทักษะในด้านงานช่างซ่อมแซม
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

ตำแหน่งงาน – ช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์/ช่างประจำอาคาร

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส.
2. มีประสบการณ์ 1 ปี มีทักษะในด้านงานช่างซ่อมแซม
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

ตำแหน่งงาน – ธุรการ/บัญชี

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส.และปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ 1-2 ปี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

โดยผู้ประสงค์จะสมัครร่วมงานกับเรา ติดต่อโทร 02-175-4918

Email admin@villecon.co.th