บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มเพื่อนนักบริหารชุมชน และบริหารทรัพย์สินที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันในสถานที่ และบริษัทต่างๆ โดยนำประสบการณ์ของแต่ละท่านมาหล่อหลอมรวมกันเป็นนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และมีแนวคิดเรื่องการบริหารชุมชน และบริหารทรัพย์สินที่มีความสอดคล้องตรงกันภายใต้แนวคิดเรื่องการบริการ

“ใส่ใจดูแลบ้านคุณ ดุจบ้านเรา”
“Take care of your home like ours.”

ด้วยประสบการณ์ด้านบริหารทรัพย์สินของที่ปรึกษากรรมการ และคณะกรรมการ รวมถึงทีมงานฝ่ายบริหารของบริษัทแต่ละท่านที่มีไม่น้อยกว่า 20 ปี จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการผู้มีอุปการคุณที่ตัดสินใจให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการทำงานที่ปรึกษา

สมคิด ซื่อวาจา
ที่ปรึกษากรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรร จังหวัด นครนายก
 • ประธาน กร รมการการเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก
 • นายอำเภอเมือง จังหวัด นครนายก
 • นายอำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี
 • นายอำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี
เทียนชัย ชมเชย
ที่ปรึกษากรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ตรวจสอบอาคาร หมายเลข 0251 / 2550, สถาปนิกออกแบบอาคารและวิทยากร อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
 • ผู้จัดการกองระบบ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • สถาปนิก (บริษัท Bouygues-Thai จำกัด)
 • ความสามารถพิเศษ : Special Skill
 • ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยด้วยคอมพิวเตอร์ /Design Thai Architecture With Computer
วิมล ส่งเสริมสกุล
ที่ปรึกษากรรมการด้านกฎหมาย

ประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมาย

 • พ.ศ. 2529 เปิดสำนักงาน วิมล ส่งเสริมสกุล ทนายความ
 • ว่าความคดีร่ำรวยผิดปกติ ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ประธานกรรมการหมู่บ้านปาริชาต ปิ่นเกล้า คนแรก
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
 • กรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ
ธนกฤต กล้าแข็ง
กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สิน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน BM Group
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารชุมชน ระดับ 7 อาวุโส บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม็นท์ จำกัด (LPN Group)

ประวัติการทำงานคณะกรรมการบริหาร

พิชิตพล ซื่อวาจา
กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป

ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สิน

 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ BM Group
 • ผู้จัดการอาคาร บริษัท ศุภาลัย พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการอาคาร กลุ่มบริษัท เอ็น ซี ซี กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้จัดการอาคาร บริษัท บี ไอ ซี จำกัด
ทวี เลิศนพรัตน์วงศ์
ผู้อำนายการฝ่ายบริหารชุมชน และทรัพย์สิน

ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สิน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชุมชน และทรัพย์สิน บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และกฎหมาย บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท นีโอ คลับ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารชุมชน บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย และพัฒนาธุรกิจ บริษัท บางนาคอมเพล็กซ์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ BM Group
 • ผู้จัดการบริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ เมเนจเม็นท์ จำกัด
วิชัย วิจิตรปัญญา
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สิน

 • ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ/ผู้จัดการอาคารชุดฯ บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการอาคารชุดฯ/หมู่บ้านจัดสรร บริษัท ควอลิตี้ พร๊อพเพอร์ตี้ เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการอาคารชุดฯ บริษัท บางกอก เรียลตี้ เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการอาคารชุดฯ บริษัท ซี.ยู.เมเนจเม็นท์ จำกัด
กิติมา เวสสุกรรม
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สิน

 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการแผนกธุรการ บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการอาคารชุด ซิตี้วิลล์ คอน โดมิเนียม และธาราเรือนแก้ว
 • ผู้จัดการอาคารชุด เลอริช สาธุประดิษฐ์ บจก.บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้
 • ผู้จัดการอาคารชุด เลอริช สาธุประดิษฐ์ บจก.คลอริตี้ พร๊อพเพอร์ตี้
ภาพ รัชนาภรณ์ บุญประกอบ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ประสบการณ์

 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บริษัท วิลล์คอน เมเน็จเม็นท์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ริสค์ โปรเท็คชั่น จำกัด
 •  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บรีแกน แอนด์ ไอเอ็มอาร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี บริษัท ปรนันท์ จำกัด
นายเวคิน วงศ์อ่อน
ผู้จัดการปฏิบัติการ

ประสบการณ์บริหารทรัพย์สิน

 • ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท วิลล์คอน เมแนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการแผนกบุคคล – ธุรการ บริษัท วิลล์คอน เมแนจเม็นท์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)