บรรยากาศการซ้อมอพยพหนีไฟ ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี๊ด มูซี่