รับมอบงานหน่วยงานใหม่ หมู่บ้านนาราสิริ สาธร-วงแหวน

รับมอบงานหน่วยงานใหม่ หมู่บ้านนาราสิริ (สาธร-วงแหวน)
ทางบริษัทวิลล์คอนเมเนจเม็นท์ขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจบริหารจัดการหมู่บ้านของท่าน
‪#‎ใส่ใจดูแลบ้านคุณดุจบ้านเรา‬
‪#‎VCMTEAM‬

1 2 4 3 5 6 7 8 9