บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

คุณธนกฤต กล้าแข็ง และคุณพิชิตพล ซื่อวาจา
เป็นตัวแทนบริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต
‪#‎ใส่ใจดูแลบ้านคุณดุจบ้านเรา‬
‪#‎VCMTEAM‬
1 2