ทำบุญครบรอบปีก่อตั้งบริษัท

เนื่องในโอกาสที่ บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งครบรอบปี จึงได้จัดให้มีการทำบุญฉลองการจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ในงานทำบุญครั้งนี้ เป็นการทำบุญภายในบริษัท เป็นการรวมตัวของพี่ๆน้องๆ ที่ทำงานด้วยกันมารวมปี